Tủ bảo mật

TỦ BẢO MẬT 6 CÁNH KHÓA ĐIỆN TỬ TBMDT06

- Tủ bảo mật 6 cánh khóa điện tử được làm từ thép cao cấp. Sơn vân búa chất lượng cao

- Kích thước (CxRxScm): 180*100*50

- Trọng lượng (Kg): 125

 

TỦ BẢO MẬT 6 CÁNH KHÓA ĐIỆN TỬ TBMDT06

Cao180*R100*S50cm
14.600.000₫
Xem nhanh
TỦ BẢO MẬT 6 CÁNH KHÓA CƠ TBM06

- Tủ bảo mật 6 cánh khóa cơ được làm từ thép cao cấp. Sơn vân búa chất lượng cao

- Kích thước (CxRxSm): 180*100*50

- Trọng lượng (Kg): 125

 

TỦ BẢO MẬT 6 CÁNH KHÓA CƠ TBM06

Cao180*R100*S50cm
11.600.000₫
Xem nhanh
TỦ BẢO MẬT 4 CÁNH KHÓA ĐIỆN TỬ TBMDT04

- Tủ bảo mật 2 cánh khóa điện tử được làm từ thép cao cấp. Sơn vân búa chất lượng cao

- Kích thước (CxRxS cm): 180*100*50

- Trọng lượng (Kg): 125

 

TỦ BẢO MẬT 4 CÁNH KHÓA ĐIỆN TỬ TBMDT04

Cao180*R100*S50cm
10.500.000₫
Xem nhanh
TỦ BẢO MẬT 2 TẦNG CÁNH KHÓA CƠ TBM02T

- Tủ bảo mật 2 cánh khóa cơ được làm từ thép cao cấp. Sơn vân búa chất lượng cao

- Kích thước (CxRxS cm): 180*50*50

- Trọng lượng (Kg): 50

TỦ BẢO MẬT 2 TẦNG CÁNH KHÓA CƠ TBM02T

Cao180*R50*S50cm
5.800.000₫
Xem nhanh
TỦ BẢO MẬT 2 CÁNH KHÓA CƠ TBM02

- Tủ bảo mật 2 cánh khóa cơ được làm từ thép cao cấp. Sơn vân búa chất lượng cao

- Kích thước (CxRxS); 180*100*50

- Trọng lượng (Kg): 125

 

TỦ BẢO MẬT 2 CÁNH KHÓA CƠ TBM02

Cao180*R100*S50cm
8.700.000₫
Xem nhanh
TỦ BẢO MẬT 2 CÁNH KHÓA ĐIỆN TỬ TBMDT02

- Tủ bảo mật 2 cánh khóa điện tử được làm từ thép cao cấp. Sơn vân búa chất lượng cao

- Kích thước (CxRxS cm):180*100*50

- Trọng lượng (Kg): 125

TỦ BẢO MẬT 2 CÁNH KHÓA ĐIỆN TỬ TBMDT02

Cao180*R100*S50cm
11.350.000₫
Xem nhanh
094.838.2268