Két sắt Cao cấp CRAW có độ an toàn, tin cậy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giấy tờ, tài sản. Thân két sắt được đúc đặc bằng bê tông chống cháy cho phần khung sườn và một phần cánh cửa, nhờ đó, két có khả năng chống cháy, chống khò lửa hoặc phá bằng vật nhọn. Chiếc két sắt sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản, tài liệu của gia đình, công ty bạn.

Két săt Craw

Két sắt khóa điện tử Craw CN26.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :370*260*260

+ Kích thước trong :366*200*256

+ Trọng lượng : 11 Kg

 

Két sắt khóa điện tử Craw CN26.E

Cao26*R37*S26cm
2.460.000₫ 3.500.000₫
Xem nhanh
-30%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CD38

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :305*345*435

+ Kích thước trong :202*210*310

+ Trọng lượng : 38 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CD38

Cao44*R31*S35cm
3.250.000₫ 4.950.000₫
Xem nhanh
-34%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CN38

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :415*345*325

+ Kích thước trong :310*210*202

+ Trọng lượng : 38 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CN38

Cao32*R42*S35cm
3.250.000₫ 4.500.000₫
Xem nhanh
-28%
Két sắt khóa điện tử Craw CN38.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :415*345*325

+ Kích thước trong :310*210*202

+ Trọng lượng : 38 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN38.E

Cao33*R42*S35cm
3.750.000₫ 4.800.000₫
Xem nhanh
-22%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CĐ55

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :345*395*500

+ Kích thước trong :242*260*376

+ Trọng lượng : 55 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CĐ55

Cao50*R35*S40cm
4.000.000₫ 5.900.000₫
Xem nhanh
-32%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR80

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :395*438*610

+ Kích thước trong :275*306*446

+ Trọng lượng : 80 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR80

Cao61*R40*S44cm
4.150.000₫ 6.500.000₫
Xem nhanh
-36%
Két sắt khóa điện tử Craw CN55.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :480*395*365

+ Kích thước trong :376*260*242

+ Trọng lượng : 55 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN55.E

Cao37*R48*S40cm
4.200.000₫ 6.600.000₫
Xem nhanh
-36%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CN55

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :480*395*365

+ Kích thước trong :376*260*242

+ Trọng lượng : 55 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CN55

Cao36*R48*S40cm
4.200.000₫ 6.900.000₫
Xem nhanh
-39%
Két sắt khóa điện tử Craw CN80.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :395*438*610

+ Kích thước trong :275*306*446

+ Trọng lượng : 80 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN80.E

Cao61*R40*S44cm
4.800.000₫ 5.950.000₫
Xem nhanh
-19%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR108

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :440*455*645

+ Kích thước trong :310*320*470

+ Trọng lượng : 100 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR108

Cao65*R44*S46cm
5.900.000₫ 6.580.000₫
Xem nhanh
-10%
Két sắt khóa điện tử Craw CN100.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :440*455*645

+ Kích thước trong :310*320*470

+ Trọng lượng : 100 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN100.E

Cao65*R44*S46cm
6.350.000₫ 6.900.000₫
Xem nhanh
-8%
Két sắt khóa điện tử Craw CN120.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :465*470*665

+ Kích thước trong :335*330*495

+ Trọng lượng : 120 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN120.E

Cao67*R47*S47cm
6.800.000₫ 7.800.000₫
Xem nhanh
-13%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR120

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :465*470*665

+ Kích thước trong :335*330*495

+ Trọng lượng : 120 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR120

Cao67*R47*S47cm
6.800.000₫ 7.800.000₫
Xem nhanh
-13%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CN135

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :500*485*725

+ Kích thước trong :370*340*538

+ Trọng lượng : 135 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CN135

Cao73*R50*S49cm
6.900.000₫ 7.950.000₫
Xem nhanh
-13%
Két sắt khóa điện tử Craw CN135.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :500*485*725

+ Kích thước trong :370*340*538

+ Trọng lượng : 135 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN135.E

Cao73*R50*S49cm
6.900.000₫ 7.950.000₫
Xem nhanh
-13%
Két sắt khóa điện tử Craw CN150.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :465*470*770

+ Kích thước trong :335*330*582

+ Trọng lượng : 150 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN150.E

Cao77*R47*S47cm
7.400.000₫ 8.150.000₫
Xem nhanh
-9%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR150

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :465*470*770

+ Kích thước trong :335*330*582

+ Trọng lượng : 150 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR150

Cao77*R47*S47cm
7.400.000₫ 9.950.000₫
Xem nhanh
-26%
Két sắt khóa điện tử Craw CN160.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :520*505*755

+ Kích thước trong :345*350*545

+ Trọng lượng : 160 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN160.E

Cao76*R52*S51cm
9.200.000₫ 12.300.000₫
Xem nhanh
-25%
Két sắt khóa điện tử Craw CN200.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :585*550*995

+ Kích thước trong :410*380*764

+ Trọng lượng : 200 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN200.E

Cao100*R59*S55cm
11.500.000₫ 14.500.000₫
Xem nhanh
-21%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR200

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :585*550*995

+ Kích thước trong :410*380*764

+ Trọng lượng : 200 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR200

Cao100*R59*S55cm
11.500.000₫ 14.150.000₫
Xem nhanh
-19%
Két sắt khóa điện tử Craw CN170.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :585*550*845

+ Kích thước trong :410*380*615

+ Trọng lượng : 170 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN170.E

Cao85*R59*S55cm
11.800.000₫ 13.250.000₫
Xem nhanh
-11%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR240

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :585*550*1145

+ Kích thước trong :410*381*914

+ Trọng lượng : 240 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR240

Cao115*R59*S55cm
11.800.000₫ 15.300.000₫
Xem nhanh
-23%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR170

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :585*550*845

+ Kích thước trong :410*380*615

+ Trọng lượng : 170 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR170

Cao85*R59*S55cm
11.800.000₫ 13.950.000₫
Xem nhanh
-15%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR270

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :585*550*1275

+ Kích thước trong :410*380*1044

+ Trọng lượng : 270 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR270

Cao128*R59*S55cm
13.800.000₫ 17.600.000₫
Xem nhanh
-22%
Két sắt khóa điện tử Craw CN240.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :585*550*1145

+ Kích thước trong :410*381*914

+ Trọng lượng : 240 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN240.E

Cao115*R59*S55cm
16.000.000₫ 25.500.000₫
Xem nhanh
-37%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR450

Kích thước ngoài (R x S x C): 750*575*1275 mm

Kích thước trong (R x S x C) :575*405*1040 mm

Trọng lượng : 450 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR450

Cao128*R75*S58cm
16.600.000₫ 19.700.000₫
Xem nhanh
-16%
Két sắt khóa điện tử Craw CN270.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :650*650*1300

+ Kích thước trong :510*480*1100

+ Trọng lượng : 300 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN270.E

Cao130*R65*S65cm
18.800.000₫ 26.300.000₫
Xem nhanh
-29%
Két sắt khóa điện tử Craw CN400.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :750*575*1400

+ Kích thước trong :575*405*1040

+ Trọng lượng : 400 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN400.E

Cao140*R75*S58cm
19.000.000₫ 30.850.000₫
Xem nhanh
-38%
Két sắt khóa điện tử Craw CN500.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :740*645*1595

+ Kích thước trong :564*470*1360

+ Trọng lượng : 500 Kg

 

Két sắt khóa điện tử Craw CN500.E

Cao160*R74*S65cm
20.800.000₫ 31.500.000₫
Xem nhanh
-34%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR500

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :740*645*1595

+ Kích thước trong :564*470*1360

+ Trọng lượng : 500 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR500

Cao160*R74*S65cm
20.800.000₫ 32.000.000₫
Xem nhanh
-35%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR800

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :1000*600*1600

+ Kích thước trong :825*430*1270

+ Trọng lượng : 800 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR800

Cao160*R100*S60cm
32.000.000₫ 37.850.000₫
Xem nhanh
-15%
094.838.2268