Két sắt Cao cấp CRAW có độ an toàn, tin cậy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giấy tờ, tài sản. Thân két sắt được đúc đặc bằng bê tông chống cháy cho phần khung sườn và một phần cánh cửa, nhờ đó, két có khả năng chống cháy, chống khò lửa hoặc phá bằng vật nhọn. Chiếc két sắt sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản, tài liệu của gia đình, công ty bạn.

Két săt Craw

Két sắt khóa điện tử Craw CN26.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :370*260*260

+ Kích thước trong :366*200*256

+ Trọng lượng : 11 Kg

 

Két sắt khóa điện tử Craw CN26.E

Kích thước
2.260.000₫ 3.500.000₫
Xem nhanh
-35%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CN38

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :415*345*325

+ Kích thước trong :310*210*202

+ Trọng lượng : 38 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CN38

Kích thước
2.550.000₫ 3.500.000₫
Xem nhanh
-27%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CD38

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :305*345*435

+ Kích thước trong :202*210*310

+ Trọng lượng : 38 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CD38

Kích thước
2.650.000₫ 3.950.000₫
Xem nhanh
-33%
Két sắt khóa điện tử Craw CN38.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :415*345*325

+ Kích thước trong :310*210*202

+ Trọng lượng : 38 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN38.E

Kích thước
2.750.000₫ 3.800.000₫
Xem nhanh
-28%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CN55

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :480*395*365

+ Kích thước trong :376*260*242

+ Trọng lượng : 55 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CN55

Kích thước
3.200.000₫ 4.900.000₫
Xem nhanh
-35%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CĐ55

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :345*395*500

+ Kích thước trong :242*260*376

+ Trọng lượng : 55 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CĐ55

Kích thước
3.200.000₫ 4.900.000₫
Xem nhanh
-35%
Két sắt khóa điện tử Craw CN55.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :480*395*365

+ Kích thước trong :376*260*242

+ Trọng lượng : 55 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN55.E

Kích thước
3.650.000₫ 4.600.000₫
Xem nhanh
-21%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR80

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :395*438*610

+ Kích thước trong :275*306*446

+ Trọng lượng : 80 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR80

Kích thước
4.150.000₫ 6.500.000₫
Xem nhanh
-36%
Két sắt khóa điện tử Craw CN80.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :395*438*610

+ Kích thước trong :275*306*446

+ Trọng lượng : 80 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN80.E

Kích thước
4.150.000₫ 5.650.000₫
Xem nhanh
-27%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR108

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :440*455*645

+ Kích thước trong :310*320*470

+ Trọng lượng : 100 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR108

Kích thước
4.900.000₫ 6.580.000₫
Xem nhanh
-26%
Két sắt khóa điện tử Craw CN100.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :440*455*645

+ Kích thước trong :310*320*470

+ Trọng lượng : 100 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN100.E

Kích thước
4.900.000₫ 6.500.000₫
Xem nhanh
-25%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR120

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :465*470*665

+ Kích thước trong :335*330*495

+ Trọng lượng : 120 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR120

Kích thước
5.900.000₫ 7.800.000₫
Xem nhanh
-24%
Két sắt khóa điện tử Craw CN120.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :465*470*665

+ Kích thước trong :335*330*495

+ Trọng lượng : 120 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN120.E

Kích thước
5.900.000₫ 6.800.000₫
Xem nhanh
-13%
Két sắt khóa điện tử Craw CN135.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :500*485*725

+ Kích thước trong :370*340*538

+ Trọng lượng : 135 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN135.E

Kích thước
6.900.000₫ 7.950.000₫
Xem nhanh
-13%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CN135

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :500*485*725

+ Kích thước trong :370*340*538

+ Trọng lượng : 135 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CN135

Kích thước
6.900.000₫ 7.950.000₫
Xem nhanh
-13%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR150

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :465*470*770

+ Kích thước trong :335*330*582

+ Trọng lượng : 150 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR150

Kích thước
7.400.000₫ 9.950.000₫
Xem nhanh
-26%
Két sắt khóa điện tử Craw CN150.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :465*470*770

+ Kích thước trong :335*330*582

+ Trọng lượng : 150 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN150.E

Kích thước
7.400.000₫ 8.150.000₫
Xem nhanh
-9%
Két sắt khóa điện tử Craw CN160.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :520*505*755

+ Kích thước trong :345*350*545

+ Trọng lượng : 160 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN160.E

Kích thước
9.200.000₫ 12.300.000₫
Xem nhanh
-25%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR170

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :585*550*845

+ Kích thước trong :410*380*615

+ Trọng lượng : 170 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR170

Kích thước
10.800.000₫ 13.950.000₫
Xem nhanh
-23%
Két sắt khóa điện tử Craw CN170.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :585*550*845

+ Kích thước trong :410*380*615

+ Trọng lượng : 170 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN170.E

Kích thước
10.800.000₫ 13.250.000₫
Xem nhanh
-18%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR200

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :585*550*995

+ Kích thước trong :410*380*764

+ Trọng lượng : 200 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR200

Kích thước
11.500.000₫ 14.150.000₫
Xem nhanh
-19%
Két sắt khóa điện tử Craw CN200.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :585*550*995

+ Kích thước trong :410*380*764

+ Trọng lượng : 200 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN200.E

Kích thước
11.500.000₫ 14.500.000₫
Xem nhanh
-21%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR240

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :585*550*1145

+ Kích thước trong :410*381*914

+ Trọng lượng : 240 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR240

Kích thước
11.800.000₫ 15.300.000₫
Xem nhanh
-23%
Két sắt khóa điện tử Craw CN240.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :585*550*1145

+ Kích thước trong :410*381*914

+ Trọng lượng : 240 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN240.E

Kích thước
11.800.000₫ 15.500.000₫
Xem nhanh
-24%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR270

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :585*550*1275

+ Kích thước trong :410*380*1044

+ Trọng lượng : 270 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR270

Kích thước
13.800.000₫ 17.600.000₫
Xem nhanh
-22%
Két sắt khóa điện tử Craw CN270.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :650*650*1300

+ Kích thước trong :510*480*1100

+ Trọng lượng : 300 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN270.E

Kích thước
13.800.000₫ 16.300.000₫
Xem nhanh
-15%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR450

Kích thước ngoài (R x S x C): 750*575*1275 mm

Kích thước trong (R x S x C) :575*405*1040 mm

Trọng lượng : 450 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR450

Kích thước
16.600.000₫ 19.700.000₫
Xem nhanh
-16%
Két sắt khóa điện tử Craw CN450.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :750*575*1275

+ Kích thước trong :575*405*1040

+ Trọng lượng : 450 Kg

Két sắt khóa điện tử Craw CN450.E

Kích thước
16.600.000₫ 19.850.000₫
Xem nhanh
-16%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR500

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :740*645*1595

+ Kích thước trong :564*470*1360

+ Trọng lượng : 500 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR500

Kích thước
17.800.000₫ 22.000.000₫
Xem nhanh
-19%
Két sắt khóa điện tử Craw CN500.E

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :740*645*1595

+ Kích thước trong :564*470*1360

+ Trọng lượng : 500 Kg

 

Két sắt khóa điện tử Craw CN500.E

Kích thước
17.800.000₫ 21.500.000₫
Xem nhanh
-17%
Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR800

+ Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao)mm

+ Kích thước ngoài :1000*600*1600

+ Kích thước trong :825*430*1270

+ Trọng lượng : 800 Kg

Két sắt khóa cơ đổi mã Craw CR800

Kích thước
32.000.000₫ 37.850.000₫
Xem nhanh
-15%
094.838.2268