Sản phẩm mới

Két Sắt Vân Tay ZHIBO SERIES ZB-150DY

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 1500*645*550 

Trọng lượng :  125kg 

 

Két Sắt Vân Tay ZHIBO SERIES ZB-150DY

Cao150*R64*S55cm
28.000.000₫ 38.500.000₫
Xem nhanh
-27%
Két Sắt Vân Tay ZHIBO SERIES ZB-120DY

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 1200*585*480 

Trọng lượng :  95kg 

 

Két Sắt Vân Tay ZHIBO SERIES ZB-120DY

Cao120*R59*S48cm
23.000.000₫ 28.500.000₫
Xem nhanh
-19%
Két Sắt Vân Tay ZHIBO SERIES ZB-100DY

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 1000*525*450 

Trọng lượng :  77kg 

 

Két Sắt Vân Tay ZHIBO SERIES ZB-100DY

Cao100*R52*S45cm
17.000.000₫ 25.500.000₫
Xem nhanh
-33%
Két Sắt Vân Tay ZHIBO SERIES ZB-80DY

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 800*480*400 

Trọng lượng :  50kg 

 

Két Sắt Vân Tay ZHIBO SERIES ZB-80DY

Cao80*R48*S40cm
10.000.000₫ 15.500.000₫
Xem nhanh
-35%
Két sắt thông minh Aifeibao HK-M/D-80-AL

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 820*460*400 

Trọng lượng :  56kg 

 

Két sắt thông minh Aifeibao HK-M/D-80-AL

Cao82*R46*S40cm
14.500.000₫ 20.400.000₫
Xem nhanh
-29%
Két sắt thông minh Aifeibao HK-M/D-60-AL

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 620*400*360 

Trọng lượng :  40kg 

 

Két sắt thông minh Aifeibao HK-M/D-60-AL

Cao62*R40*S36cm
11.000.000₫ 15.400.000₫
Xem nhanh
-29%
Két sắt thông minh Aifeibao HK-M/D-50-AL

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 520*400*360 

Trọng lượng :  33kg 

 

Két sắt thông minh Aifeibao HK-M/D-50-AL

Cao52*R40*S36cm
9.900.000₫ 14.400.000₫
Xem nhanh
-31%
Két sắt thông minh Aifeibao HK-M/D-40-AL

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 420*380*340 

Trọng lượng :  26kg 

 

Két sắt thông minh Aifeibao HK-M/D-40-AL

Cao42*R38*S24cm
7.900.000₫ 11.400.000₫
Xem nhanh
-31%
Két sắt thông minh Aifeibao HK-A1/D150QH

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 1600*700*640 

Trọng lượng :  340kg 

 

Két sắt thông minh Aifeibao HK-A1/D150QH

Cao160*R70*S64cm
89.000.000₫ 110.000.000₫
Xem nhanh
-19%
Két sắt thông minh Aifeibao HK-A1/D120QH

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 1300*600*590 

Trọng lượng :  252kg 

 

Két sắt thông minh Aifeibao HK-A1/D120QH

Cao130*R60*S59cm
74.500.000₫ 90.000.000₫
Xem nhanh
-17%
Két sắt thông minh Aifeibao HK-A1/D100QH

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 1020*565*520 

Trọng lượng :  187.3kg 

 

Két sắt thông minh Aifeibao HK-A1/D100QH

Cao102*R56*S52cm
62.000.000₫ 80.000.000₫
Xem nhanh
-22%
Két sắt thông minh D-150-ALS Elisee(Trắng)

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 1530*650*550 

Trọng lượng :  268kg 

 

Két sắt thông minh D-150-ALS Elisee(Trắng)

Cao153*R65*S55cm
178.800.000₫ 230.000.000₫
Xem nhanh
-22%
Két sắt thông minh D-100-ALS Elisee(Trắng)

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 1000*540*500 

Trọng lượng :  170kg 

 

Két sắt thông minh D-100-ALS Elisee(Trắng)

Cao100*R54*S50cm
93.800.000₫ 130.000.000₫
Xem nhanh
-28%
Két sắt thông minh D-100-ALS Elisee(Xanh)

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 1000*540*500 

Trọng lượng :  170kg 

 

Két sắt thông minh D-100-ALS Elisee(Xanh)

Cao100*R54*S50cm
93.800.000₫ 130.000.000₫
Xem nhanh
-28%
Két Sắt Vân Tay ZHIBO SERIES ZB-60DJ

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 600*430*360 

Trọng lượng :  39kg 

 

Két Sắt Vân Tay ZHIBO SERIES ZB-60DJ

Cao60*R43*S36cm
7.950.000₫ 12.500.000₫
Xem nhanh
-36%
Két Sắt Vân Tay ZHIBO SERIES ZB-45DJ

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 450*380*320 

Trọng lượng :  20kg 

 

Két Sắt Vân Tay ZHIBO SERIES ZB-45DJ

Cao45*R38*S32cm
7.150.000₫ 10.500.000₫
Xem nhanh
-32%
Két Sắt Vân Tay ZHIBO SERIES ZB-35DJ

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 350*365*320 

Trọng lượng :  17kg 

 

Két Sắt Vân Tay ZHIBO SERIES ZB-35DJ

Cao35*R36*S32cm
5.750.000₫ 8.500.000₫
Xem nhanh
-32%
Két Sắt Vân Tay ZHIBO SERIES ZB-30DJ

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 300*365*300 

Trọng lượng :  15.5kg 

 

Két Sắt Vân Tay ZHIBO SERIES ZB-30DJ

Cao30*R36*S30cm
4.900.000₫ 7.000.000₫
Xem nhanh
-30%
Két sắt mini D1-45 BOFA SAFE

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 450*400*320 

Kích thước trong: 420 x 380 x 260

Trọng lượng :  23 kg 

Két sắt mini D1-45 BOFA SAFE

Cao45*R40*S32cm
4.800.000₫ 8.650.000₫
Xem nhanh
-45%
Két sắt vân tay BOFA SAFE D1-53F

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 530*400*320 

Kích thước trong: 450 x 380 x 260

Trọng lượng :  30 kg 

Két sắt vân tay BOFA SAFE D1-53F

Cao53*R40*S32cm
10.500.000₫ 13.750.000₫
Xem nhanh
-24%
Két Sắt Vân Tay Boshang Series BF-V-150BS2

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 1500*660*560 

Trọng lượng :  256kg 

 

Két Sắt Vân Tay Boshang Series BF-V-150BS2

Cao150*R66*S56
46.200.000₫ 49.300.000₫
Xem nhanh
-6%
Két Sắt Vân Tay Boshang Series BF-V-120BS2

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 1200*600*500 

Trọng lượng :  199kg 

 

Két Sắt Vân Tay Boshang Series BF-V-120BS2

Cao120*R60*S50
31.600.000₫ 35.300.000₫
Xem nhanh
-10%
Két Sắt Vân Tay Boshang Series BF-V-100BS2

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 1000*550*460 

Trọng lượng :  155kg 

 

Két Sắt Vân Tay Boshang Series BF-V-100BS2

Cao100*R55*S46
28.900.000₫ 33.300.000₫
Xem nhanh
-13%
Két Sắt Vân Tay Boshang Series BF-V-80BS2

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 800*540*440 

Trọng lượng :  119kg 

 

Két Sắt Vân Tay Boshang Series BF-V-80BS2

Cao80*R54*S44cm
25.800.000₫ 35.000.000₫
Xem nhanh
-26%
Két Sắt Vân Tay Boshang Series BF-V-70BS2

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 700*470*400 

Trọng lượng :  97kg 

 

Két Sắt Vân Tay Boshang Series BF-V-70BS2

Cao70*R47*S40cm
22.000.000₫ 30.300.000₫
Xem nhanh
-27%
Két Sắt Vân Tay Boshang Series BF-V-60BS2

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 600*430*380 

Trọng lượng :  80kg 

 

Két Sắt Vân Tay Boshang Series BF-V-60BS2

Cao60*R43*S38cm
18.200.000₫ 20.200.000₫
Xem nhanh
-10%
Két Sắt Vân Tay Boshang Series BF-V-45BS2

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 480*400*350 

Trọng lượng :  48kg 

 

Két Sắt Vân Tay Boshang Series BF-V-45BS2

Cao48*R40*S35cm
11.800.000₫ 13.500.000₫
Xem nhanh
-13%
Két Sắt Vân Tay Boshang Series BF-V-40BS2

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 430*370*350 

Trọng lượng :  40kg 

 

Két Sắt Vân Tay Boshang Series BF-V-40BS2

Cao43*R37*S35cm
10.500.000₫ 12.700.000₫
Xem nhanh
-17%
Két Sắt Vân Tay Boshang Series BF-V-30BS2

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 330*400*310 

Trọng lượng :  35kg 

 

Két Sắt Vân Tay Boshang Series BF-V-30BS2

Cao33*R40*S31cm
9.400.000₫ 11.000.000₫
Xem nhanh
-15%
Két sắt vân tay Bojin Series BF-V-80BJ

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 800*480*430 

Trọng lượng : 116kg 

 

Két sắt vân tay Bojin Series BF-V-80BJ

Cao80*R48*S43cm
27.800.000₫ 31.000.000₫
Xem nhanh
-10%
Két sắt BOFA SAFE D5/120F khóa vân tay

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 1200*550*500 

Kích thước trong: 1080 x 500 x 450

Trọng lượng :  86 kg

 

Két sắt BOFA SAFE D5/120F khóa vân tay

Cao120*R50*S45
29.600.000₫ 38.200.000₫
Xem nhanh
-23%
Két sắt khóa vân tay điện tử WELKO F55

Kích thước (Cao*Rộng*Sâu) mm

Kích thước ngoài: 560*420*380

Kích thước sử dụng: 350*310*220

Kích thước ngăn kéo: 138*310*200

Trọng lượng : 70kg

Két sắt khóa vân tay điện tử WELKO F55

Cao56*R42*S38cm
6.600.000₫ 10.900.000₫
Xem nhanh
-39%
Két sắt vân tay Bojin Series BF-V-70BJ

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 700*460*400 

Trọng lượng : 95kg 

 

Két sắt vân tay Bojin Series BF-V-70BJ

Cao70*R46*S40cm
23.500.000₫ 30.000.000₫
Xem nhanh
-22%
Két sắt vân tay Bojin Series BF-V-60BJ

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 600*430*380 

Kích thước trong: 430 x 400 x 310

Trọng lượng :  78.5kg 

 

Két sắt vân tay Bojin Series BF-V-60BJ

Cao60*R43*S38cm
18.500.000₫ 23.000.000₫
Xem nhanh
-20%
Két sắt vân tay Bojin Series BF-V-45BJ

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 450*380*330 

Trọng lượng :  46.5kg 

 

Két sắt vân tay Bojin Series BF-V-45BJ

Cao45*R38*S33cm
12.800.000₫ 15.000.000₫
Xem nhanh
-15%
Két sắt thông minh D-40-TLB TIANLANG

Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu) mm

Kích thước ngoài: 400*420*360 

Trọng lượng :  56kg 

 

Két sắt thông minh D-40-TLB TIANLANG

Cao40*R42*S36cm
20.500.000₫ 30.000.000₫
Xem nhanh
-32%
094.838.2268